Intervisie

Intervisie is een methode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Ik ben elke keer weer verrast door de (positieve) uitkomsten, creatieve ideeën en prettige sfeer die het oproept.

Ik juich daarom ook elke collega toe, die zo nu en dan eens aan intervisie wil doen. Daarom deel ik hieronder een methode die je zelf heel gemakkelijk kunt toepassen tijdens je intervisie momenten. Het helpt om een gespreksleider aan te stellen, die de methode faciliteert en zorgt dat de stappen doorlopen worden.

🔍 Incident methode 🔎
Stap 1: iemand brengt een concrete casus in en eindigt met een heldere vraag, waar je met z’n allen over kunt sparren
Stap 2: de rest stelt zoveel mogelijk vragen aan de casus-inbrenger om de situatie helder te krijgen – let op: in deze ronde worden nog geen oplossingen gedeeld!
Stap 3: de groep gaat in subgroepen uiteen, om samen de situatie te analyseren (wat is er volgens jullie aan de hand), om vervolgens zoveel mogelijk oplossingen op te schrijven
Stap 4: de subgroepen geven een kleine presentatie aan de casus-inbrenger, over welke oplossingen zij mee willen geven
Stap 5: de casus-inbrenger stelt evt. nog wat vragen ter verduidelijking van de oplossingen. En geeft tot slot aan met welke oplossingen aan de slag te willen gaan!

Veel intervisie-plezier!